Rostlinná a živočišná výroba Poběžovice, okr. Domažlice

 
 
 

Druhá Poběžovická, a.s.

 


Oznámení o konání veřejné sbírky


Naše společnost Druhá Poběžovická, a.s., IČO 25227131, se sídlem v Poběžovicích, Vranovská 142, 345 22 Poběžovice,
zahájila dne 19. 02. 2020 veřejnou sbírku v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem sbírky je získání finančních prostředků na podporu činnosti:

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
IČO 05328586
Jižní Svahy 811
330 27 Vejprnice
https://www.facebook.com/domovplzen/
http://www.domov-plzen.cz

Prostředky budou použity zejména na úhradu mezd zaměstnanců, a to pečovatelek, lékařek, zdravotních sester a sociálních pracovnic, a dále na úhradu léků (léčiv) pro pacienty

Datum zahájení sbírky: 19. 02. 2020
Sbírka je konána na dobu: neurčitou
Území, na němž se bude sbírka konat: Česká republika

Způsob provádění veřejné sbírky:
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovních účtu zřízeném pro tento účel u banky

Číslo zvláštního bankovního účtu:

115-9593810287/0100

banka:
Komerční banka, a.s.
Goethova 2704/1
301 00 Plzeň

Potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely poskytneme obratem (emailem nebo poštou) - žádosti o potvrzení zašlete, prosím, na adresu 2.pobezovicka@seznam.cz
včetně identifikačních údajů právnické nebo fyzické osoby, pro kterou bude potvrzení vystaveno.

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby: Věra Langová


 

 
Hledáte ve svém okolí společnost, která se zabývá rostlinnou zemědělskou a živočišnou výrobou? Pak jsme zde právě pro Vás. Naše společnost Druhá Poběžovická, a.s. nabízí výrobu a prodej rostlinné a živočišné výroby.
 
Co se produkce týče, rostlinnou výrobou se zaměřujeme především na pěstování pšenice, řepky, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pěstujeme jarní obiloviny, hořčici a hrách. Živočišnou výrobu pak soustřeďujeme na chov prasat a chov masného skotu. Kromě výše uvedeného také provozujeme opravárenskou dílnu, kde je možné si dílnu pro opravy pronajmout nebo využít kompletní službu oprav zemědělských strojů. V areálu je také k dispozici čerpací stanice, kterou využívají především zemědělci z okolí.

 
Jsme zemědělská společnost s bohatými zkušenostmi, která si zakládá na slušnosti, spolehlivosti a korektnosti.