Živočišná výroba - chov prasat

 
 
Naším hlavním pilířem živočišné výroby je chov prasat s uzavřeným obratem stáda na farmě Mutěnín.

V loňském roce se jednalo průměrně o 315 prasnic, 83 prasniček, 3 plemenné kance, 883 ks selat, 1432 ks selat v předvýkrmu a 2637 ks prasat ve výkrmu, celkem tedy o cca 5000 ks prasat. V užitkovosti prasnic se řadíme do první desítky nejúspěšnějších chovatelů v rámci plemene PIC v ČR s odchovem 29,8 selat na 1 prasnici za rok. Obměna základního stáda prasnic je zajišťována nákupem prasniček z rozmnožovacích chovů vyšlechtěného plemene PIC.

V posledních deseti letech jsme vybudovali novou porodnu a odchovnu selat. Rozšíření odchovny o další dvě sekce proběhlo v roce 2017 z důvodu neustále se zvyšující užitkovosti prasnic. Nový výkrm prasat byl postaven v roce 2010, od té doby se výrazně zvýšila efektivita chovu prasat v porovnání se staršími stájemi a technologiemi. Z tohoto důvodu a s ohledem na přetrvávající nízké výkupní ceny vepřového masa na trhu jsme přistoupili v roce 2018 k další významné investici v chovu prasat a od ledna 2019 probíhá výstavba nové moderní stáje pro výkrm prasat a březí prasnice.

Tato investice by měla významnou měrou přispět k dalšímu snížení nákladů na chov prasat, zvýšení efektivity a zlepšení welfare zvířat i pracovních podmínek zaměstnanců. Na podzim roku 2018 jsme podali žádost o dotaci v rámci PRV 2014-2020 na rekonstrukci haly pro připouštění prasnic, realizace je plánována na přelom roku 2019/2020. Kvalitní krmné směsi, které jsou na míru sestavovány dle receptury odborníků, jsou nezbytné pro moderní chov prasat a obsahují správný poměr živin pro zdravý a přirozený vývoj, který je podstatný pro kvalitu masa, kterou oceňují všichni naši odběratelé. Neustále se snažíme o zavedení nejnovějších poznatků výzkumu do praxe a vylepšování receptur krmných směsí.

Zdraví a pohodlí pro prasnice i selata je pro nás naprosto zásadní,
využíváme národních dotací pro zvýšení biologické bezpečnosti chovu prasat, opatření na zlepšení životních podmínek zvířat v rámci národních dotací i dotací EU.

Dbáme na přísná bezpečnostní hygienická opatření, v praxi to znamená, že přímo ke zvířatům se nedostane nikdo kromě ošetřovatelů, kteří musí dodržovat přísná pravidla (hygienická smyčka).

 

Fotogalerie

 
 

Živočišná výroba - chov masného skotu

 
Společnost Druhá Poběžovická, a.s. chová kromě prasat i skot bez tržní produkce mléka. Tím je kromě jiných benefitů zajištěno dostatečné množství statkového hnoje pro potřeby rostlinné výroby, organická hmota je pro kvalitu půdy naprosto zásadní.

Zvířata jsou v zimním období ustájena v zimovištích na farmách v Poběžovicích, Drahotíně, Mutěníně a Zámělíči a přibližně od poloviny dubna do konce října jsou pasena na pastvinách v oddělených stádech společně s narozenými telaty. V posledních třech letech je mladý dobytek prodáván jako zástav k dalšímu výkrmu a chovu, jalovičkami společnost pouze doplňuje a obměňuje stávající počet krav ve stádech. V průměru se jedná o cca 710 VDJ včetně 18 plemenných býků.


 

Chovná plemena

 
 

Masný Simental

 
 
 
 

Charolais

 
 
 
 

Aberdeen Angus

 
 
 
 
 

Fotogalerie