Rostlinná výroba

 
 
Společnost Druhá Poběžovická a.s. hospodaří v nadmořské výšce 430 až 580 metrů s průměrným ročním úhrnem srážek 650-800 mm. Z celkových 2410 ha obhospodařované zemědělské půdy je 852 ha trvalých travních porostů. “Na orné půdě jsou pro nás rozhodujícími plodinami ozimá pšenice, ječmen, řepka a kukuřice na siláž. V menší míře pěstujeme též jarní obiloviny, hořčici a hrách.V souladu s požadavky na tzv. greening (ozelenění) společnost ponechává část orné půdy ladem jako úhor.

Využíváme moderní zemědělskou techniku, převážně osvědčené značky NEW HOLLAND, KUHN a nově i DEUTZ FAHR. V roce 2018 jsme pořídili nový traktor DEUTZ FAHR 7250 TTV, nový kloubový nakladač NEW HOLLAND W 170 D LR a diskový žací mačkač s kondicionérem KUHN FC 883 RA LC. Snažíme se postupně nahrazovat staré stroje výkonnějšími, starší stroje pak nabízíme k odprodeji našim zaměstnancům i ostatní veřejnosti.

Nabízíme též služby ostatním zemědělským společnostem nebo samostatně hospodařícím rolníkům z okolí. Jedná se především o postřik plodin postřikovačem BERTHOUD RAPTOR 4200/24, nákladní dopravu (LIAZ), sklizeň obilí (kombajn NEW HOLLAND CR 9080 SL), setí apod.

V areálu sídla firmy v Poběžovicích je veřejná čerpací stanice na naftu s obsluhou, kterou využívají především zemědělci z blízkého okolí.

Společnost provozuje vlastní opravárenskou dílnu v obci Zámělíč, kde je možné pronajmout si dílnu pro opravy svépomocí (za režijní poplatek), případně využít kompletní službu oprav zemědělských strojů.

Posklizňová linka na farmě v Poběžovicích s novou čističkou zrnin o kapacitě 50 t/hod slouží k čištění a sušení obilovin a řepky z vlastní produkce, stejně jako pro ostatní soukromé zemědělce z okolí formou služby.