Druhá Poběžovická, a.s.

 
Akciová společnost Druhá Poběžovická, a.s. hospodaří na 2410 ha zemědělské půdy v bramborářsko-obilnářské oblasti v okrese Domažlice v Plzeňském kraji.

Zaměření společnosti: rostlinná a živočišná výroba

Struktura zemědělské půdy v roce 2018:
Orná půda 1537 ha
Úhor 21 ha
TTP 852 ha
 
 

Pěstované plodiny

 
pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, řepka, hořčice, hrách, kukuřice (na siláž)
 
 
 

Zaměření živočišné výroby

 
chov prasat, chov masného skotu bez tržní produkce mléka
 
 
 
 
Z historie
 
Společnost Druhá Poběžovická, a.s. vznikla 1. 12. 1998 jako dceřiná společnost společnosti Poběžovická, a.s., ta byla zapsána do obchodního rejstříku 30. 4. 1995 jako právní nástupce Zemědělského družstva Poběžovice se sídlem v Poběžovicích.
 
Současnost
 
Dne 1. 11. 2018 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze mateřské a dceřiné společnosti s rozhodným dnem 1. 1. 2018, nástupnickou společností se stala Druhá Poběžovická, a.s. V současné době má společnost jediného akcionáře - AGRO Poběžovice s. r. o. Společnost zaměstnává 40 zaměstnanců, je zařazena v kategorii „malá účetní jednotka“ s ročním obratem cca 100 mil. Kč a podléhá povinnému ověření řádné či mimořádné účetní závěrky auditorem. V sídle společnosti v Poběžovicích najdete kanceláře ekonomického úseku a zázemí techniků, v areálu jsou garáže pro zemědělskou techniku a veřejná čerpací stanice na naftu s obsluhou, kterou využívají především zemědělci z blízkého okolí.

 
  • Farma Poběžovice (u místního hřbitova, směr Hostouň): posklizňová linka, sklady obilí, silážní jámy, živočišná výroba - zimní ustájení skotu
  • Farma Mutěnín: živočišná výroba - především chov prasat a zimní ustájení skotu
  • Farma Drahotín: rostlinná výroba - silážní jámy, sklad hnojiv, sena, slámy, živočišná výroba – zimní ustájení skotu
  • Farma Svržno: posklizňová linka, sklad obilí
  • Farma Zámělíč: stáj pro výkrm býků, opravárenská dílna